Array

სალომე ღვინიაშვილი, ირაკლი ღვინიაშვილი შუადღე GDS ზე

Twitter Facebook Google+

  • სალომე ღვინიაშვილი ირაკლი ღვინიაშვილი შუადღე GDS ზე - 00:37:32
  • თიკა ჯამბურია მარინა კაჭარავა შუადღე GDS ზე - 00:41:51

Listener comments

Sponsor